Hamarøy Internasjonale Senter

Tidligere Hamarøy Gjestegård, nå Hamarøy Internasjonale Senter (HIS), er tatt i bruk som bosted og aktivitetssenter for ungdommene.

   
Offisiell åpning fant sted 13. oktober 2010.

Daglig leder for HIS er Beate Bye Strand.
Telefon til Hamarøy internasjonale senter: 974 83 100


  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 20.06.2016