Heder

Hilda Egerdahl fikk hederlig omtale og blomster i kommunestyrets møte 13.desember. Hun fikk ros for sin rolle som mellomleder ved vaskeriet på Hamarøy bygdeheim, og for sin innsats som mangeårig hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

 Rådmann Elin Eidsvik, Hilda Egerdahl og ordfører Rolf Steffensen
 
 

Det ble blant annet fremhevet at vaskeriet er en av de mest inkluderende arbeidsplasser i perspektivet arbeidsinnvandring, tilflytting og integrering. Mange har fått sin første språk-og arbeidspraksis på vaskeriet, der Hilda og de øvrige på vaskeriet har markert seg som gode på veiledning, inkludering og språkopplæring. Hilda betegnes også som sentral og som en særlig positiv miljøfaktor på Hamarøy bygdeheim. Det ble fremhevet at vaskeri og kjøkken skilte seg positivt ut i en arbeidsmiljøundersøkelse på Bygdeheimen. 

Hilda er en sentral tillitsvalgt i kommuneorganisasjonen. Hun er hovedtillitsvalgt for den største fagforeningen i kommunesektoren, Fagforbundet. Og det har hun vært i vel 22 år. Hun har ansvar for mange medlemmer innenfor alle fagområder og sektorer. Hilda hevdes å være en tillitsvalgt i ordets rette forstand. Hun er klok, erfaren, trygg på seg selv, raus, omsorgsfull og til å stole på - og kan se humoren når ting blir vanskelig. Men fremst av alt preges hennes arbeid som tillitsvalgt med at hun viser tillit og får tillit; hos sine medlemmer, hos andre tillitsvalgte og hos arbeidsgiver.

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015