Stemmestyrene 2017

Stemmestyrene er klare til å ta imot stemmer på valgdagen. I år benyttes elektronisk manntall for første gang, det betyr at velgere som er manntallsført i Hamarøy kan stemme hvor som helst i kommunen.

I Hamarøy har vi fire valgkretser; Skutvik, Oppeid, Ulvsvåg og Innhavet.
Valglokalene er åpne mandag 11.september fra kl. 12:00 til kl. 19:00.
Her kan du stemme:
Hamarøy Montessorriskole, Skutvik
Kommunehuset, Oppeid
Ulvsvåg grendehus, Ulvsvåg
Innhavet oppvekstsenter, skolen