Høring feieforskrift

Lokal forskrift om feie- og tilsynsavgift for Hamarøy kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet vedtok i sak 107/15 å legge ut utarbeidet forslag til Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Hamarøy kommune slik det foreligger.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn på nettsiden og Servicekontoret med frist for uttalelse til 16.12.2015.

Merknader til forslaget sendes til Hamarøy kommune, 8294 Hamarøy eller postmottak(a)hamaroy.kommune.no

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 03.12.2015