Delingen av Tysfjord innebærer at det må fastsettes hvor kommunegrensen skal gå mellom de to nye kommunene. De nye kommunene trer i kraft fra 1.januar 2020. 

Høringsfrist for berørte kommuner og andre som har en mening om hvor den nye kommunegrensen skal gå er satt til 31.august 2017.

Høringsbrev Fylkesmannen i Nordland (pdf)
Datasett eiendomsgrenser, valgkretser, skolekrets og kirkesogn (pdf)
Kartverket (ppt)