Housing First består av to grunnsteiner: bolig og hjelp til det DU ønsker hjelp til.


Hva kan Housing first hjelpe meg med?

Hjelp til å skaffe varig bolig der du ønsker å bo

Oppfølging over tid på dine premisser

 

Hvem regnes som bostedsløs?

Bostedsløs er en som ikke eier eller leier et sted å bo.

Dersom du for eksempel sover hos venner eller hos foreldre uten at du leier/eier hos dem, så er du å regne som bostedsløs.

Mer om Housing first finner du her

Kontakt oss på telefon 908 13 966 eller 971 65 772