Statens vegvesen har bedt Hamarøy kommune om å lage en liste over behovet for leskur / busskur og busslommer i langs E6 og fylkesveiene i kommunen.

Vegvesenet vil prioritere etterfølgende forutsetninger:

- Holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer daglig bør ha leskur.

- Skoler og andre institusjoner, samt omstigningsplasser og værutsatte steder, har prioritet ved oppsett av busskur.

For å kunne lage en så korrekt prioriteringsliste som mulig, ønsker trafikksikkerhetsutvalget i kommunen tilbakemelding fra lokalutvalg, pensjonistforeninger, skoler og andre med kjennskap til hvor det er behov for busskur/busslommer langs veiene våre.

Vi ber om tilbakemelding innen 1. mai 2018. Innspill, gjerne avmerket på kart, sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no, eller med post til Hamarøy kommune, Kommunehuset Oppeid, 8294 Hamarøy. Merk med saksnummer 18/222 «Busskur/busslomme».

Spørsmål kan rettes til sekretær i trafikksikkerhetsutvalget, Ingunn S.D. Lindbach.

Klikk her for å lese mer om trafikksikkerhetsarbeidet i Hamarøy.