Influensavaksine

Helsestasjonen tilbyr influensavaksine i oktober.

 
Influensavaksine

Influensavaksinen anbefales spesielt til alle som har fylt 65 år, og til barn og voksne med:
• alvorlig luftveissykdom
• kronisk hjerte- /karsykdommer
• nedsatt infeksjonsforsvar
• diabetes
• m/nyresvikt
• m/kronisk leversvikt
• m/nevrologiske sykdommer og skader
• m/svært alvorlig fedme
• Gravide i 2. og 3. trimester.
• Gravide i 1. trimester m/tilleggsrisiko kan vurderes.
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem


Vaksinasjonsdager:

Helsestasjon Oppeid:

Mandag  08.10.11 kl 09 – 14
Torsdag  11.10.11 kl 09 – 14


Helsestasjon Innhavet:

Fredag  12.10.11    kl 09:30 – 13:00


Generell informasjon om vaksiner
   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015