Informasjonsmøte medarbeidere 28.mai 2018
Informasjonsmøte for ansatte i Hamsunsenterets kultursal mandag 28. mai 2018.

Målet med møtet var å informere ansatte om status i arbeidet med den kommende kommunesammenslåiningen mellom Hamarøy og Tysfjords vestside. Både rådmann og tillitsvalgte informerte fra sitt ståsted. 

Rådmann Eirik Andrè Hopland informerte om hvem som er sentrale aktører i arbeidet, og hva sammenslåingen innebærer for ansatte. Status i arbeidet idag, hvem som er involvert,  hva det jobbes med og mulighetene til å påvirke var også tema. 

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Hilda Egerdahl og Ingrid Engan fra Utdanningsforbundet fortalte om sine roller og hvordan de er involvert i sammenslåingsarbeidet. De sa også noe om hvilke utfordringer de tillitsvalgte ser for seg framover i prosessen.

Det var lagt opp til rom for spørsmål fra salen.