minsak


 
Innbyggerinitiativ er omtalt i § 39a i kommuneloven.

Nettportalen minsak.no vil gjøre det mulig for deg som innbygger å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

Gjennom nettportalen kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken.
Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.
Når  forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak:  postmottak@hamaroy.kommune.no