Innhavet

Nedenfor finner du oversikten over ledige kommunale boligtomter.

bildeinnhavet2.png

Boligtomter:

Felt Tomtnr.
B13 1,2
B14 1,2 
B15 1,2,3,4,5
B16 1,3,4

 

Gjeldende reguleringsplaner:  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 18.11.2016