Skoleruta

SFO

Åpningstider er hver dag fra 7:30 til 8:35 og 14:00 til 16:00

Leder Ellen Ediassen

Søke om plass

Foreldrebetaling

Leirskole

Hamarøy kommune sender sine elever på leirskole ei uke mot slutten av 7.klasse.

Kommunen har avtale med Borg vikingleirskole, Vestvågøy om dette tilbudet.

http://www.vikingleirskole.no/

Ordensreglement