Skoleruta

SFO

Åpningstider er hver dag fra 7:30 til 8:35 og 14:00 til 16:00

Søke om plass

Foreldrebetaling

Leirskole

Hamarøy kommune sender sine elever på leirskole ei uke mot slutten av 7.klasse.

Kommunen har avtale med Borg vikingleirskole, Vestvågøy om dette tilbudet.

http://www.vikingleirskole.no/

Ordensreglement