Innhavet vannverk 5.juni

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas rutinemessig spyling og rengjøring av vannledningsnettet ved Innhavet vannverk 5.juni 2014.Vannforsyningen vil være avstengt mens arbeidene pågår.

 bolyst_hamaroey_144.jpg

Berørte abonnenter varsles herved om at rutinemessig spyling og rengjøring av vannledningsnettet ved Innhavet vannverk vil skje torsdag 05.06.14 fra klokken 23:00 – ca. 06:00. 
På grunn av ledningsnettets oppbygning, vil enkelte abonnenter bli berørt flere ganger. Da tilkoblingspunkt for private stikkledninger ikke alltid er kjent, kan avvik oppstå. I visse tilfeller kan vannavstengningen vare noe utover angitt tid.

Noen gode råd til våre abonnenter:

  • Vann til husholdningen tappes opp
  • Fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne
  • For å redusere problemer med luft og brunt vann i etterkant av spylingen, kan stoppekran stenges
  • Det brune vannet er ikke helsefarlig, men man bør unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet igjen er rent
  • Når vannavstengningen er over, bør man la vannet renne før det tas i bruk
  • Eventuell kaldtvannskran nær stoppekran kan åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen
  • Eventuelle siler på tappekraner rengjøres
  • Det oppfordres til å spyle ut kaldtvannet etter at vannavstengningen er over.

Ved spørsmål kan teknisk enhet nås på mobil 995 60 712 eller 901 03 323.  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015