Lekkasjene vil bli ordnet så snart Hamarøy kommune får på plass entreprenør med maskin på de stedene det gjelder.

Abonnentene vil få nærmere informasjon via sms/telefonvarsling.