Innkjøpsseminar

Hamarøy kommune inviterer næringslivet og andre interesserte til innkjøpsseminar. Samordnet innkjøp i Salten, ved Øystein Nilsen kommer til Hamarøy og vil gi en innføring i innkjøpsavtaler og regelverk for offentlig innkjøp og anbud.

 


Dato: tirsdag 14.mai 2013 kl. 12.00 - 14.00
Sted: Skogheim


Påmelding til servicekontoret på telefon 75765014 eller postmottak@hamaroy.kommune.no  innen 13.mai kl. 15.00

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015