Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i: Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Kommunen kan kreve betalt for utskrifter, kopier og utsendelse. En offentlig postjournal er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.
Publisert

Skjema