Det vil bli salg av kaker og kaffe, lotteri, mange fine salgsboder.
For kontakt, ring Gunn Bendixen 41630123.