Julemesse på Trivselsstua

Hamarøy bygdeheim onsdag 20. november fra kl. 10 - 14.

 

Salg av lodd både i bøtte og på bok, husflid og kaffe og kaker.

 

Velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015