Kaldvågveien

Kaldvågveien er i dårlig forfatning for tiden. Teknisk enhet opplyser at de har hatt befaring den 14.april, og det pågår arbeid med opptining av stikkrenner.

Veiarbeid pågår, teknisk uteavdeling

Det er idag ikke mulig å gjøre flere tiltak enn opptining av stikkrenner og å vente på at veien tørker opp.   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015