Hamarøy kirke

Hamarøy hovedkirke
Hamarøy hovedkirke ligger på Presteid og ble innviet 16.juni 1974. Arkitekt: Nils Toft. Kirken er en moderne arbeidskirke utført i betong. Det er 400 sitteplasser i kirken. I tårnet henger 2 klokker. Orglet ble bygget av Vestlandske orgelverksted. I alt har det 10 stemmer.

Karlsøy kirke
Kirken er opprinnelig en korskirke fra 1775 som ble flyttet til Karlsøy og bygd opp i 1884/85.
Kirken er i dag et langskip i tre/tømmer. Det er ca. 200 sitteplasser i kirken.

Tømmernes kapell
Tømmernes kapell ble innvidd 5 oktober 1952. Arkitekt Eiliv Dahl. Byggmester Jørgen Steffensen.
Bygget er et langskip i tre med ca. 110 sitteplasser.

Hamarøy menighet.

Mer informasjon om disse finnes på Hamarøy menighets nettside.