JORDA

 Undervisningen omfatter norsk med samfunnskunnskap, samt engelsk og naturfag

Kontaktlærer er Lena Aspvik
E-post: lena.aspvik@hamaroy.kommune.no

TERRA

Undervisningen omfatter videre norsk med samfunnskunnskap, samt engelsk og naturfag.

Kontaktlærer er Arnhild Offervann
E-post: offervann@gmail.com

GLOBUS 1

Undervisningen omfatter grunnskolefag, unntatt kroppsøving, musikk og krle.

Kontaktlærer er TaeJo Kim
E-post: taejo.kim@hamaroy.kommune.no

GLOBUS 2

Undervisningen omfatter grunnskolefag, unntatt kroppsøving, musikk og krle.

Kontaktlærer er Guri Leiro
E-post: guri.leiro@hamaroy.kommune.no