Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel.

Les informasjonen "Klipp hekk og busker" fra Statens vegvesen:

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din (pdf)

Informasjon fra Statens vegvesen - klipp hekk og busker (link)
 

Ved spørsmål, ta kontakt med Statens vegvesen på tlf. 02030 eller skjema på vegvesen.no/kontakt