Planen fra 2014-17 skal nå rulleres. Her finner du planen

Innspill sendes:  postmottak@hamaroy.kommune.no

Frist for innspill: 25.10.19