Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2009 - 2018 ble vedtatt av kommunestyret i møte av 15.10.09.

 
 

                        • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 22.07.2016