Nytt kommunestyre

Det nye kommunestyret for perioden 2011-2015 ble konstituert i kommunestyremøte 18.oktober 2011.

 
Hamarøy kommunestyre 2011-2015

Rolf Steffensen (AP) ble gjenvalgt som ordfører og Kjersti Steinsvåg Hansen (SP) ble ny varaordfører.
 

Hamarøy kommunestyre 2011-2015
AP SV SP Høyre Venstre
Rolf Steffensen Åslaug Solem Kjersti S. Hansen Jan-Folke Sandnes May Valle
Eirik Andre Stensland   Kurt Ediassen Astrid S. Valle Stein Valle
Ann-Emmy Markussen     Terje Hilling Tor Valle
Terje Øien     Bård Marthinussen Vibeke Groven
Ronald Jakobsen        
Liv Lund Skarvik        


   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015