Kommunestyret skal blant annet behandle budsjett for 2018, tiltak for å rekruttere sykepleiere, opprettelse av ny kommunal fastlegeavtale i Hamarøy kommune, detaljregulering for Visningssenter i Horsvågen og planprogram for detaljregulering for Skutvik næringsområde.

Saker til behandling

Møtet er åpent for publikum