Reiselivskonferanse: Utfordringer, strategier og veivalg

Hvor skal vi med reiselivet i Hamsuns Rike? Kom og vær med i utformingen av denne viktige næringen i området. Alle reiselivsaktører, også de som ikke har funnet å ville være medlemmer i Reiseliv i Hamsuns Rike (RHR) inviteres til å delta på Arran torsdag 28. april, 9.30 - 15.30. Påmelding innen 26. april kl. 12.00 til Reiseliv i Hamsuns rike, post@hamsuns-rike.no eller tlf. 95 87 63 06.

 

Vi har gjennomført en rekke utredninger og må nå foreta et veivalg for framtiden. Det inkluderer også kommuner, øvrig næringsliv og andre interesserte i tillegg til reiselivsbedriftene og RHR. Derfor samles vi på Árran, Drag til en åpen konferanse torsdag 28.april for å drøfte dette.

Foredragsholderne på konferansen er professor II ved Nordområdesenteret på Universitetet i Nordland Johan Petter Barlindhaug, som foredrar om økt vekst på lokale og regionale fortrinn. Steinar Sæterdal fra Real Tourism skal snakke om reiselivets utvikling i distriktene og lokale forutsetninger for en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen i regionen.

Fullt program for konferansen her.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015