Konfliktrådet

Konfliktrådet er en gratis offentlig tjeneste til alle landets innbyggere. Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Konfliktrådet tilrettelegger for møter der dere selv gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger.

Konfliktrådet i Salten (link)
Konfliktrådet behandler sivile saker samt straffesaker for politiet. Konfliktrådet har i tillegg ansvar for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Dette er strafferettslige reaksjoner tilpasset unge lovbrytere fra 15-18 år, som bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess og tverfaglig forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, politi, kommuner med flere. 

Informasjon om konfliktrådet finner du på www.konfliktraadet.no (link)  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 22.07.2016