Kommunehuset

Kommunehuset/administrasjon
Åpningstider 08:00 - 15:30
Telefon 75 76 50 00
E-post postmottak@hamaroy.kommune.no

Postadresse: Hamarøy kommune, kommunehuset, 8294 Hamarøy

Kommunenr. 1849

Organisasjonsnr. 970542507