Kommunehuset

Kommunehuset/administrasjon
Åpningstider 08:00 - 15:30
Telefon 75 76 50 00
Servicekontoret 941 32 515
E-post postmottak@hamaroy.kommune.no

Postadresse: Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

Kommunenr. 1849

Organisasjonsnr. 970542507