Kontrollutvalg 28.august

Status for kommunens regnskap så langt i 2014 er på dagsorden til kontrollutvalgets møte torsdag 28. august 2014.

Møte i kontrollutvalget 28.8.14

Innkalling til møte

Møtet skal avholdes på møterom Polden, kommunehuset den 28.august kl.11:45 og er åpent for publikum. 

Om kontrollutvalget i Hamarøy  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015