Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019

Ingvald Sørensen (AP) ingvaldsorensen(a)hotmail.com 95133821

Torild Valle Thomassen (AP) torildhelene.thomassen(a)trollfjord.no 90729384

Anniken Rafnung Kristensen (V) anniken.kristiansen(a)vgs.nfk.no 91514372

Varamedlemmer kontrollutvalget 2015 - 2019

Ketil Bordewich (AP) ketil.bordewich(a)vgs.nfk.no 97568229
Asbjørn Bye (AP) pan.ham(a)hotmailcom 95701224
Sverre Christian Eriksen (SP) svechr01(a)hotmail.com 99502757

Salten kontrollutvalgsservice

Salten kontrollutvalgsservice er sekretariat for alle kontrollutvalgene i Salten.
Kontaktinfo:
Salten kontrollutvalgsservice
v/Lars Hansen
Postboks 54
8138 Inndyr
Epost: lars.hansen@salten.no Tlf 470 37 452

Møteinnkallinger og protokoller

Salten kontrollutvalgservice legger ut møteinnkallinger og protokoller på  sin nettside.