Kommunal kriseledelse

Kriseledelsen består i utgangspunktet av personer ansatt i kommunen. I tillegg inngår lensmannen og/eller ledelse i Nord-Salten Kraft AS ved behov.

Den kommunale kriseledelsen vil etter den første akuttfasen være:

Ordfører Jan-Folke Sandnes (varaordfører tiltrer ved ordførers fravær)
Rådmann Eirik Andre Hopland
Kommunalleder Oppvekst Kurt Fossvik (rådmannens stedforeder)
Teknisk sjef Petter Staal
Kommunalleder helse og omsorg Grete Prestegård
Beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes