Kultur, idrett og friluftsliv

Lag og foreninger kan søke støtte for 2014 til kultur, idrett og friluftsliv. Etter søknad kan det gis tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger i kommunen. Målet for tilskuddsordningen er å bidra til et allsidig og aktivt kulturliv i stadig utvikling til beste for Hamarøys innbyggere. Tiltak og aktiviteter for barn og ungdom blir prioritert.

Klatring i Hamarøyhallen

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist er 1.mai 2014  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015