Kultur, idrett og friluftsliv

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv for 2015.

Klatring i Hamarøyhallen

Lag og foreninger kan søke støtte for 2015.  Etter søknad kan det gis tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger i kommunen.
Målet for tilskuddsordningen er å bidra til et allsidig og aktivt kulturliv i stadig utvikling til beste for Hamarøys innbyggere. Tiltak og aktiviteter for barn og ungdom blir prioritert.
Søknadsfrist :  16. april 2015

Her finner du vedtekter og søknadsskjema  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015