Kultur og Næringsfond 2011

STH-utvalget utlyser med dette avsatte fellesmidler til kultur og næringsfondformål for tildeling i 2011

 

Det etablerte ”Kultur- og næringsfondet for Nord-Salten” er et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og de tre kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy.

Det er utarbeidet egne retningslinjer og søknadsskjema for fondet med utgangspunkt i egen avtale mellom Nordland Fylkeskommune og de tre kommunene.

Størreprosjekter med interkommunal betydning for Nord-Salten, og hvor det er synliggjort varige arbeidsplasser, vil bli foretrukket.


Søknadsskjema må være fullstendig utfylt, og alle vedlegg må følge vedlagt før søknaden kan behandles.

Søknadsfrist 29. april 2011.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på internettsidene til kommunene eller du kan henvende deg til STH-sekretariatet via e-post: mari.wattum@kun.nl.no

 

Søknad sendes: 

STH-sekretariatet
v/ KUN senter for kunnskap og likestilling
8286 Nordfold 

 


Søknadskjema (pdf)

Vedtekter (pdf)  • Oppdatert av Sander Ediassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015