Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturlandskapsmidler

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. For at du skal få innvilget tilskuddet, må du oppfylle vilkårene i forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet.  Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.
Publisert

Skjema