Kulturskolekonserter

Tradisjonen tro vil kulturskoleelevene i Hamarøy og Tysfjord få mulighet til å vise frem noe av det de har lært i høstsemesteret. Det blir både små huskonserter i øvingslokalene, konserter på ulike institusjoner og arrangementer for et bredt publikum.

Kulturskoleelever fra Hamarøy og Tysfjord


 

Oversikt over konserter og arrangementer desember 2012
Dato/tidspunkt Sted
4.desember  kl.11.30 Omsorgsboligene på Storjord
6.desember  kl.18.00 Huskonsert i Kulturskola, Oppeid
10.desember kl.11.00 Prestegårdstunet sykehjem, Kjøpsvik
10.desember kl.18.00 Julekonsert, Hamarøy internasjonale senter
11.desember kl.18.00 Hamarøy hotell, Innhavet
11.desember kl.17.00 Huskonsert i Gammelskolen, Drag
12.desember kl.17.00 Kirkekonsert i Kjøpsvik kirke
18.desember kl.18.00 Storjord skole
19.desember kl.18.00 Hamarøy bygdeheim

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015