Fylkesrådet i Nordland har bevilget penger til formålet. Søknader vil bli behandlet fortløpende av Ungdommens fylkesråd (UFR) og innvilget beløp skal dekke 80% av kostnadene. Ordningen gjelder for 2018.

Hva kan støttes: Transportkostnader til og fra kulturaktiviteter. Nordland fylkeskommune ved Ungdommens fylkesråd refunderer 80% av transportkostnadene eks mva.
Søkere på steder med få kultur-  og fritidsaktiviteter prioriteres.
 
 
Søknad sendes på epost til post@nfk.no senest 1 uke før arrangementet.