Illustrasjon av anlegget

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune:                Hamarøy

Søker:                        Cermaq Norway AS (961 922 976)

Søknaden gjelder:    Endring av areal og biomasse ved akvakulturlokalitet

Omsøkt størrelse:      5.460 tonn MTB

Lokalitet:                   11303 Veggfjell

Midtpunkt anlegg:    67*57.759N og 15*48.496Ø

Midtpunkt flåte:       67*57.650N og 15*48.299Ø

 

Klikk her for å lese søknadsdokumentene.

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Hamarøy kommune, kommunehuset og på www.hamaroy.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@hamaroy.kommune.no innen 27. april 2018.