Norwegian Harvest søker om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av flere arter makroalger. Norwegian Harvest AS søker om et areal som oppgis å være 50 000m2 med en planlagt årlig produksjon på 149 tonn. 

Det søkes om tillatelse til akvakultur av sukkertare (Laminaria Saccharina), butare (Alaria esculenta), fingertare (Laminaria Digitata), havsalat (Ulva Lactua), søl (Palmaria Palmate) og stortare (Laminaria Hyperborae). Produksjonen av makroalger oppgis å skulle foregå ved utsetting av langlinesystem.

IngressbildeNorwegianHarvest_530x258.png

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune: Hamarøy

Søker: Norwegian Harvest AS (org.nr 921 118 538)

Søknaden gjelder: Ny lokalitet for dyrking av flere arter makroalger.

Søkt størrelse: 149 tonn

Lokalitetsnavn: Lamøystraumen

Koordinater: N 67°58,51` Ø 15°31,12`

 

Klikk her for å lese søknadsdokumentene. 

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Hamarøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@hamaroy.kommune.no, innen 16. desember 2018.