Oppstart av planarbeid

På vegne av Allskog varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Steinbakkan. Plandokumenter finner du her (link). Høringsfrist: 7. august 2017

Offentlig ettersyn

Plan- og ressursutvalget vedtok i sitt møte 22. juni å legge forslag til reguleringsplan for Horsvågen ut på offentlig ettersyn. Plandokumenter finner du her (link). Høringsfrist: 27. august 2017

Vedtak av plan

Hamarøy kommunestyret vedtok i sitt møte 22. juni endring av reguleringsplan for Oppeid sentrum. I samme møtet ble planprogram for reguleringsplan for Horsvågen også vedtatt. Mer informasjon om disse plansakene finner du her (link).