Du blir nærmere kjent med skulpturen Stella Maris og kan bruke den som inspirasjon.
På verkstedet brukes naturmaterialer eller andre ting som fins i naturen.  Finn ditt sted og
utform din egen skulptur i naturen. 

Kunstverkstedet er for alle som går i barneskolen, 1-7 klasse, det er kun 15 plasser så det er om å melde seg raskt på.
Arrangementet vil foregå  28. og 29. juli i år.
Første oppmøte blir 28. juli klokka 12.00 til 14.00 ved Skutvik gjestgiveri. 29. juli starter vi på samme sted men klokka 10.00

Kunstverkstedet er gratis for alle som deltar.

Påmelding til Beate Sørensen  epost: beatso@online.no