For øyeblikkelig hjelp ring legevakt på telefon 116117, eller medisinsk nødtelefon 113.