Kvinnedagen

Quinde-quiz og utdeling av Havfruepris, Skutvik Gjestegård

Arr. Lokalutvalget  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 07.03.2016