Hamarøy 5,1% på totalt fravær!

Hamarøy kommune har pr 3. kvartal 2009 svært gode og lave sykefraværstall. Tallene viser at kommunebedriften ”tangerer” sin egen rekord fra 2005 – med bare 5,1% totalt fravær. Tallet inkluderer egenmeldt og legemeldt fravær. Eller for å snu på det – nærmere 95% tilstedeværelse! I kommunesammenheng er dette helt i Norgestoppen!

Det betyr trolig at langsiktig satsing på medarbeidernes og ledernes gode innsats, IA-arbeidet, legenes gode medvirkning, folkehelsesatsingen, NAVs rolle, kvalitetskommuneprogrammet gir håndfaste og gode resultater. Arbeidet har fokusert på forebygging, ansvarliggjøring og oppfølging. Dette viser seg å gi gode langsiktige resultater.

Rådmann Elin Eidsvik unnlater ikke å skryte av innsatsen; 
"Det er ingen enkle forklaringsfaktorer på dette gode resultatet. Tallene er et resultat av en innsats på flere fronter, og åpenbart kommet etter en langsiktig satsing. Det trolig aller viktigste og mest gledelige med tallene er å konstatere omtrent 95% tilstedeværelse. Det er avgjørende for kvalitet og kontinuitet i de tjenestene Hamarøy kommune yter. Ambisjonen nå må være å holde denne stimen videre framover. Det er bra for våre innbyggere som mottar tjenester, - og det er bra for våre medarbeidere!"   
 

 

Ordfører Rolf Steffensen ser også de positive ringvirkningene av dette;

"Hamarøys rekordlave sykefraværstall for 3. kvartal i år er svært, svært gledelig!

Jeg tar det som en bekreftelse på at den store aktiviteten i kommunen idag, både i privat og offentlig sektor, ikke bidrar til å gjøre oss syke og mismodige, men snarere friske og oppegående. Aktivitet skaper optimisme og trivsel. Det er avgjørende faktorer forat folk skal holde seg friske. Stor honnør til arbeidstakere og ledere og alle som på ulikt vis bidrar til at folk har det bra!"  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015