Ledig stilling RKK Ofoten

RKK Ofoten søker konsulent i 80% stilling med kontorsted på kommunehuset i Hamarøy. Stillingen er foreløpig et engasjement i 1 år med mulighet for utvidelse/fast tilsetting. Det er ønskelig med tiltredelse snarest.

screenshot019.jpg

 

Fullstendig utlysningstekst:

1 ÅRS ENGASJEMENT SOM KONSULENT I RKK OFOTEN

RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Kontorets arbeidsområde er felles regional kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i de 6 eierkommunene. Kontoret er lokalisert til kommunehuset i Hamarøy kommune.

RKK Ofoten søker konsulent i 80% stilling ved kontoret. Stillingen er foreløpig et engasjement i 1 år med mulighet for utvidelse/fast tilsetting. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgavene i RKK er i stor grad knyttet opp mot kurs og kompetansetiltak i  eierkommunene. Konsulentstillingen skal ivareta den daglige driften på kontoret som bl.a. innebærer kursadministrasjon og økonomiarbeid (fakturabehandling, regnskap mv.). Søkere med merkantil erfaring vil derfor bli foretrukket..
I hektiske perioder kan det være aktuelt å bistå RKK leder i den utadrettede virksomheten.

Lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju. Ved behov for ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med RKK leder Idar Sørensen, tlf. 75 76 50 46,
mobil 952 83 485.

Søknad med bekreftede vitnemål og eventuelle attester sendes til RKK Ofoten, Kommunehuset 8294 Hamarøy.
Søknadsfrist: 21. juni 2013  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015