Innhavet

1. 3-roms leilighet Dalheim Park, Arne Hillings vei 8, 8260 Innhavet

Skutvik

1. 2-roms leilighet, Lilly Berntsens vei 9, 8290 Skutvik

Oppeid

1. 1-roms m/sovealkove, Toppen 1 E, 8294 Hamarøy

2. 2-roms, Hersethskogen 17, 8294 Hamarøy

 

Alle kan søke, men det gjøres oppmerksom på at boligene på Innhavet, og leilighet 2 på Oppeid er forbeholdt spesielle grupper og disse vil bli prioritert hvis flere søknader enn ledige boliger.

Søknad sendes: Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller e-post postmottak@hamaroy.kommune.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Bolig- og eiendomskontoret tlf 41437237 eller e-post; odvar.nordnes@hamaroy.kommune.no