Alle kan søke, men det gjøres oppmerksom på at boligene på Innhavet, Ulvsvåg og leilighet 1 på Oppeid er forbeholdt spesielle grupper som vil bli prioritert hvis det kommer flere søknader enn ledige boliger.

Søknad sendes: Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller e-post postmottak@hamaroy.kommune.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Bolig- og eiendomskontoret tlf 41437237 eller e-post;  on@hamaroy.kommune.no


Innhavet 2 leiligheter

  1. 3-roms leilighet Dalheim Park, Arne Hillings vei 8

  2. 3-roms leilighet Dalheim Park, Arne Hillings vei 8

Ulvsvåg 1 leilighet

  1. 2-roms leilighet, Nedre Nausthågen 19

Skutvik 1 leilighet

1. 2-roms leilighet, Lilly Berntsens vei 9

Oppeid 2 leiligheter

1.  2-roms leilighet (Miniboligene), Dr. Kalstads vei 3

2.  2-roms leilighet, Toppen 1