Ledige stillinger HIS

Kan du tenke deg å jobbe med bosetting av mindreårige flyktninger og voksne i Hamarøy kommune?

Hamarøy internasjonale senter

Hamarøy Internasjonale senter ble etablert våren 2010. Senteret har ansvar for bosetting av enslige mindreårige og voksne flyktninger i Hamarøy kommune. I dette arbeidet skal globalisering og kulturforståelse vektlegges gjennom ulike aktiviteter knyttet til et trygt bomiljø og inkludering. Arbeidet skal skje i tråd med vedtatte faglige retningslinjer i samarbeid med relevante myndigheter og øvrige tjenester.

Følgende stillinger er ledig/ vil bli ledig:

Bofellesskap for ungdom:
Miljøterapeut / -arbeider dag/kveld inntil 3 stillinger fast
Miljøterapeut / -arbeider 84,5% stilling for tiden natt fast
Miljøterapeut/- arbeider vikariat 46,9% stilling for tiden natt
Kokk inntil 100% stilling tilknyttet bofellesskap og kafedrift ved evt ledighet
Helgestillinger dag / ettermiddag
Tilkallingsvikarer

Teamet som jobber med voksne:
Teamansvarlig 100% stilling, dag/kveld med arbeid hver 3. helg

Søknadsfrist: 6.mai 2014

Velkommen som søker! 

Oversikt over ledige stillinger i Hamarøy kommune  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015