Ledige stillinger kirken

Det er ledig vikariat som kateket/menighetspedagog og barnekorleder i Hamarøy menighet.

Babysang i Hamarøy kirke

Kateket/menighetspedagog - vikariat

Barnekorleder

Du kan finne ut mer om Hamarøy menighet på nettsidene www.hamaroy.kirken.no  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015